3. Maj, 2020

 

Sch NordV-19 Spike of Sparkes (brindle) och Sch Winniepig´s Ruby ( brindle) ihop den 8/3-20. Dräktig!

Sch Winniepig´s Jack ( brindle) och SCh Winniepig´s Wera ( brindle) ihop mars. Dräktig!

Sch Dkch Winniepig´s Zipper( brindle) och Winniepig´s Assa ( br.roan) ihop den 3/5-20.