PLANERADE KULLAR

Wp´s Rosie med dotter Cocco.

Sch Dkch Winniepig´s Zipper (brindle) och Winniepig´s Assa (brindleroan) ihop 14/7-20.

* Sch Dkch Winniepig´s Zipper ( brindle) och Winniepig´s Tammie ( brindle) ihop 17/7-20.

* ?  och  Sch Winniepig´s Zassa ( brindleroan) ihop augusti.

*      ? och Winniepig´s Frostros ( brindleroan) ihop augusti.