*  SV-17 Sch Winniepig´s Pearl och Sch Abbylines Gary ihop den 19/8-17  Dräktig!

 

*  NordV-15 Sch Abbylines Oha Hela Natten och Sch Tornados Zorro ihop den 26/8-17

   Dräktig!

*  Winniepig´s Zoe och Sch SV-15 SV-16 Abbylines Fogerty ihop    den  17/9- 17      Dräktig!

 

 * Sch Winniepigs´s September och Westsides Ohoj ihop den 24/9-17